ارتباط با مجموعه فتوحی

 

تلفن تماس : 34115-026

ایمیل: support@fotoohi-bazaar.com

 

در شبکه های اجتماعی پاسخگوی شما هستیم

فرم ارتباط با دپارتمان پشتیبانی

شعبه مرکزی

کرج ابتدای جاده قزلحصار میثم دو

تلفن تماس : 34115-026
داخلی 160 - 161

ساعت کاری: 8 صبح تا 8 شب

شعبه فردیس

فردیس ابتدای پل سرحد آباد

تلفن تماس : 34115-026
داخلی 130 - 131

ساعت کاری: 8 صبح تا 8 شب

شعبه نمایندگی ایفاسرام

کرج ابتدای جاده قزلحصار میثم دو

تلفن تماس : 34115-026
داخلی 114

ساعت کاری: 8 صبح تا 8 شب